Vanliga frågor och svar

Snöskoter

Upplägg Nordiac skoterkurser

KURSUPPLÄGG NORDIAC

1. Skoterteori med lärarledd föreläsning på Nordiac teoriplatser och kursorter.
2. Onlineteori sker dirtekt via Nordiac webbplattform. Boka sedan körning och prov på Nordiac körplats.

Nordiac ber er att ta del av vår kompletta kursinformation på hemsidan för att undvika eventuella missförstånd samt att du kanske får svar på eventuella frågor gällande kursen.


ONLINETEORI - Nordiac förarbevis intensvikurs
1. Onlineteori 1 Heldag 09-17 + 1 tillfälle körning 4tim (På Nordiac Körplats) avslut med provexamination.
2. Onlineteori 2 tillfällen vardera 3.5h + 1 tillfälle körning 4tim (På Nordiac Körplats) avslut med provexamination.
Distansteorins kurs är uppdelat på 4 kursblock på ca 1-1.5h vardera. Efter block 1 sker pause innan block 2 osv.
Efter genomförd distansutbildning sker onlinebokning av körning med skoter på Nordiac körplats samt skriftlig provexamination.


TEORIKURS - Nordiac skoterutbildning intensvikurs
3. Komplett teoriföreläsning1 Heldag 09-17 + 1 tillfälle körning och provexamination 4tim.
4. Komplett teoriföreläsning 2 kvällar  17-21 + 1 tillfälle körning och provexamination 4tim.
5. Komplett teoriföreläsning 1 helkväll 13-21 + 1 tillfälle körning och provexamination 4tim.
6. Utbildningsbevis snöskoter för körning i arbete sker i hela landet mot offert.

 

BOKNING

1. VÄLJ TEORIKURS FÖRST
2. SEN KÖRORT & PROV 
3. OCH GÅ VIDARE TILL BOKNING


Intensivkurs skoterförarbevis
Teorikurs på distans eller som föreläsning på Nordiac kursorter/kursdatum.'
Skoterkörning samt skoterlån, hjälmlån ingår i körutbildningen och framgår av respektive kursdatum online.
Examination av teori bokas och sker oftast på körorten efter avslutad teorikurs och körning. 
Nordiac utbildning finns på många orter i samma lokaler som våra starka partners. Nordiac har även kurser på skidanläggningar där säker snötillgång kan hittas tidigt på säsongen. Se respektive kursort och kursplats var utbildning sker.


Skoterteori föreläsning på Nordiac kursorter
Teoriföreläsning lärarledd i förbokade kurslokaler via Nordiac. Eleven kommer ill kurslokalen på bokat kursdatum och tid.
Obs! Legitimering giltigt leg eller pass skall uppvisas. Både vid teori, praktisk kurs med körning och skoterprov. 
Kursen innehåller föreläsning samt arbetsuppgifter om lagar och säkerhet. När utbildningen bokas på utsatt dag och tid erhåller du i din bokningsbekräftelse kompletta uppgifter för din bokning. Du kommer inte att kontaktas mer innan kurstillfället såvida inte kursändringar sker innan kursstart. Läs komplett information här på hemsidan innan bokning.


Onlineteori
Distansteori Online via Nordiac webbplattform.
Obs! Legitimering giltigt leg eller pass skall uppvisas. Både vid teori, praktisk kurs samt körning och skoterprov. 

Teorikursen innehåller föreläsning online lärarledd via distans via din dator/surfplatta med webkamera. Kursen innehåller viss föreläsning samt arbetsuppgifter om lagar och säkerhet enligt lagkrav. Innan utbildningen startar på utsatt dag och tid erhåller du kompletta inloggningsuppgifter för din bokning. Betalning och inloggning måste ske innan acess ges till webbkursen. Läraren kommer att släppa in gruppen ca15min innan utsatt kursstart.

 

Körplats för skoterutbildning

Körning sker på natursnö eller konstsnö vid Nordiac körorter och körplatser. 
Körplats styrs av respektive kursdatum samt av tillgänglighet och snöförhållande på kursorten.
OBS! När snö finns och tillträde ges till körning (tillräckligt med snö finns) kallas ni till körningen via mail.

De datum som finns online är preliminära och blir av under förutsättning att körning kan genomföras på körorten.
Teori samt körning och prov på olika kursorter bokas efter tillgänglighet.
Nordiac reserverar sig att flytta fram kurs till senare kursdatum om snö saknas för körning eller få anmälda elever.
Läs mer om utbildningskraven under respektive kursdatum/kursort FAQ - Vanliga frågor och svar.


Varmt välkommen på skoterutbildning hälsar utbildningsteamet på Nordiac!

 

Transportstyrelsens Lagkrav


Transportstyrelsens Lagkrav
Onlineteori på distans eller föreläsning på kursorten båda lärarledda enligt Transportstyrelsens lagkrav.
OBS! Enligt lagkrav är hela kursen obligatorisk där teori och körning måste genomföras hos samma utbildare.
Om du bokar Nordiac teorikurs sker skoterkörning på Nordiac körorter som erbjuds där körning är godkänd.
Förarbevis får enligt lagen endast genomföras med snöskoter på snö och körning får EJ genomföras med terränghjuling.
Lagkrav minst 15år och 9mån för att genomföra teori & körning och minst 16år fyllda för att genomföra teoriprov.

Nordiac erbjuder följande upplägg där teoridatum online som distansteori eller som föreläsning därefter bokas kördatum och prov på Nordiac körorter. Teoriprovet får ENDAST ske efter genomförd körning på datum som bokas hos Nordiac online.

 

Körning med Snöskoter
Körning bokas online och sker på konstsnö på skidanläggningar eller på natursnö vid Nordiac körorter och körplatser. 
Kursdatum styrs av tillgänglighet och snöförhållande på körplatsen. Nordiac uppdaterar regelbundet aktuell snöstatus.
Datum online är preliminära och blir av under förutsättning att körning kan genomföras på körorten.OBS! När snö finns och tillträde till körning kan ske kallas elev till körningen. Teori samt körning och skoterprov på olika kursorter bokas efter tillgänglighet.
Nordiac reserverar sig att flytta fram kurs till senare kursdatum om snö saknas för körning eller få anmälda elever.
 

Körning genomförs på utsatta kördatum och körtider som bokas online. 'Lagkrav är att körning inte får ske innan teori är genomförd.
Körning/praktik med snöskoter 3-4tim sker oftast i 1 eller 2 olika körgrupper med start enligt genomförd bokning online. Legitimation eller giltigt pass medtas alltid hela utbildningen. Tips: Innan eller efter sin körning och prov äter elev egen matsäck eller läser inför provet. Elev tar sig på egen hand till körning samt till provlokalen för examination. Ofta är de nära varandra. Läs noga och titta på kartlänken på hemsidan under kördatumet för att hitta körplatsen och provplatsen. Läs mer om utbildningskraven under respektive kursdatum/kursort FAQ - Vanliga frågor och svar.

 

Examination av teoriprov "skoterprovet"
Skoterprov bokas ALLTID i samband med att du bokar din övriga skoterutbildning. Provet genomförs efter genomförd körning på bokat provdatum och tid alternativt vid nästa provtillfälle vid nästa kurs på provorten. Plats/lokal för provet är oftast i nära anslutning till skoterkörningen men kolla alltid då du bokar. Du kan m så önskas genomföra körning på en kursort och prov på annan kursort senare datum. Rekommendationen är att elev bokar provet i anslutning till körning. Examinationsprovet för snöskoter är av typen kryssfrågor. Provtiden är 45min och sker på utsatt provplats och provtid enligt bokning. Eventuella omprov av teoriprov eller separata provdatum utöver de bokningsbara online bokas från 500kr per prov. Muntliga prov, upplästa frågor samt tolk kan endast bokas mot tilläggskostnad vid särskilda behov. Då kallas ytterligare examinator in alternativt bokas separat provtid/datum. Nordiac teorikurs och examinationsprov sker på svenska men kan mot tillägg erbjudas på engelska som separata utbildningar och prov mot offert.

Praktisk skoterkörning

Körning med Snöskoter
Körning bokas online och sker på konstsnö på skidanläggningar eller på natursnö vid Nordiac körorter och körplatser. 
Kursdatum styrs av tillgänglighet och snöförhållande på körplatsen. Nordiac uppdaterar regelbundet aktuell snöstatus.
Datum online är preliminära och blir av under förutsättning att körning kan genomföras på körorten.OBS! När snö finns och tillträde till körning kan ske kallas elev till körningen. Teori samt körning och skoterprov på olika kursorter bokas efter tillgänglighet.
Nordiac reserverar sig att flytta fram kurs till senare kursdatum om snö saknas för körning eller få anmälda elever.
 

Körning genomförs på utsatta kördatum och körtider som bokas online. 'Lagkrav är att körning inte får ske innan teori är genomförd.
Körning/praktik med snöskoter 3-4tim sker oftast i 1 eller 2 olika körgrupper med start enligt genomförd bokning online. Legitimation eller giltigt pass medtas alltid hela utbildningen. Tips: Innan eller efter sin körning och prov äter elev egen matsäck eller läser inför provet. Elev tar sig på egen hand till körning samt till provlokalen för examination. Ofta är de nära varandra. Läs noga och titta på kartlänken på hemsidan under kördatumet för att hitta körplatsen och provplatsen. Läs mer om utbildningskraven under respektive kursdatum/kursort FAQ - Vanliga frågor och svar.

 

Transportstyrelsens Lagkrav
Onlineteori på distans eller föreläsning på kursorten båda lärarledda enligt Transportstyrelsens lagkrav.
OBS! Enligt lagkrav är hela kursen obligatorisk där teori och körning måste genomföras hos samma utbildare.
Om du bokar Nordiac teorikurs sker skoterkörning på Nordiac körorter som erbjuds där körning är godkänd.
Förarbevis får enligt lagen endast genomföras med snöskoter på snö och körning får EJ genomföras med terränghjuling.
Lagkrav minst 15år och 9mån för att genomföra teori & körning och minst 16år fyllda för att genomföra teoriprov.
Nordiac erbjuder följande upplägg där teoridatum online som distansteori eller som föreläsning därefter bokas kördatum och prov på Nordiac körorter. Teoriprovet får ENDAST ske efter genomförd körning på datum som bokas hos Nordiac online.

 

Examination av teoriprov "skoterprovet"
Skoterprov bokas ALLTID i samband med att du bokar din övriga skoterutbildning. Provet genomförs efter genomförd körning på bokat provdatum och tid alternativt vid nästa provtillfälle vid nästa kurs på provorten. Plats/lokal för provet är oftast i nära anslutning till skoterkörningen men kolla alltid då du bokar. Du kan m så önskas genomföra körning på en kursort och prov på annan kursort senare datum. Rekommendationen är att elev bokar provet i anslutning till körning. Examinationsprovet för snöskoter är av typen kryssfrågor. Provtiden är 45min och sker på utsatt provplats och provtid enligt bokning. Eventuella omprov av teoriprov eller separata provdatum utöver de bokningsbara online bokas från 500kr per prov. Muntliga prov, upplästa frågor samt tolk kan endast bokas mot tilläggskostnad vid särskilda behov. Då kallas ytterligare examinator in alternativt bokas separat provtid/datum. Nordiac teorikurs och examinationsprov sker på svenska men kan mot tillägg erbjudas på engelska som separata utbildningar och prov mot offert.

Examination skoterprov


Examination av teoriprov "skoterprovet"
Skoterprov bokas ALLTID i samband med att du bokar din övriga skoterutbildning. Provet genomförs efter genomförd körning på bokat provdatum och tid alternativt vid nästa provtillfälle vid nästa kurs på provorten. Plats/lokal för provet är oftast i nära anslutning till skoterkörningen men kolla alltid då du bokar. Du kan m så önskas genomföra körning på en kursort och prov på annan kursort senare datum. Rekommendationen är att elev bokar provet i anslutning till körning. Examinationsprovet för snöskoter är av typen kryssfrågor. Provtiden är 45min och sker på utsatt provplats och provtid enligt bokning. Eventuella omprov av teoriprov eller separata provdatum utöver de bokningsbara online bokas från 500kr per prov. Muntliga prov, upplästa frågor samt tolk kan endast bokas mot tilläggskostnad vid särskilda behov. Då kallas ytterligare examinator in alternativt bokas separat provtid/datum. Nordiac teorikurs och examinationsprov sker på svenska men kan mot tillägg erbjudas på engelska som separata utbildningar och prov mot offert.

 

Körning med Snöskoter
Körning bokas online och sker på konstsnö på skidanläggningar eller på natursnö vid Nordiac körorter och körplatser. 
Kursdatum styrs av tillgänglighet och snöförhållande på körplatsen. Nordiac uppdaterar regelbundet aktuell snöstatus.
Datum online är preliminära och blir av under förutsättning att körning kan genomföras på körorten.OBS! När snö finns och tillträde till körning kan ske kallas elev till körningen. Teori samt körning och skoterprov på olika kursorter bokas efter tillgänglighet.
Nordiac reserverar sig att flytta fram kurs till senare kursdatum om snö saknas för körning eller få anmälda elever.
 

Körning genomförs på utsatta kördatum och körtider som bokas online. 'Lagkrav är att körning inte får ske innan teori är genomförd.
Körning/praktik med snöskoter 3-4tim sker oftast i 1 eller 2 olika körgrupper med start enligt genomförd bokning online. Legitimation eller giltigt pass medtas alltid hela utbildningen. Tips: Innan eller efter sin körning och prov äter elev egen matsäck eller läser inför provet. Elev tar sig på egen hand till körning samt till provlokalen för examination. Ofta är de nära varandra. Läs noga och titta på kartlänken på hemsidan under kördatumet för att hitta körplatsen och provplatsen. Läs mer om utbildningskraven under respektive kursdatum/kursort FAQ - Vanliga frågor och svar.

 

Transportstyrelsens Lagkrav
Onlineteori på distans eller föreläsning på kursorten båda lärarledda enligt Transportstyrelsens lagkrav.
OBS! Enligt lagkrav är hela kursen obligatorisk där teori och körning måste genomföras hos samma utbildare.
Om du bokar Nordiac teorikurs sker skoterkörning på Nordiac körorter som erbjuds där körning är godkänd.
Förarbevis får enligt lagen endast genomföras med snöskoter på snö och körning får EJ genomföras med terränghjuling.
Lagkrav minst 15år och 9mån för att genomföra teori & körning och minst 16år fyllda för att genomföra teoriprov.
Nordiac erbjuder följande upplägg där teoridatum online som distansteori eller som föreläsning därefter bokas kördatum och prov på Nordiac körorter. Teoriprovet får ENDAST ske efter genomförd körning på datum som bokas hos Nordiac online.

 

Hur bokas teori, körning & prov

Endast onlinebokning - Endast en bokning per elev 
OBS! Varje deltagare måste göra sin egen användare och sin egen onlinebokning. Detta då datasystemet annars inte vet vem som skall delta på kurs. Ange korrekta elevuppgifter samt e-mail så att utbildaren kan kontakta kursdeltagaren. Kom ihåg ditt lösenord så du kan kolla på genomförd bokning. OBS! Även om någon annan än eleven bokar kursen skall elevens kompletta uppgifter anges. Även korrekt mail till fakturamottagare eller målsman som skall betala kursen måste anges. Är man ett kompisgäng som vill gå samtidigt så är det inga problem. Man bokar bara samma kursdatum med var sin separata onlinebokning. Bokningar gällande företag sker i första hand via mail mot offert därefter sker onlinebokning.


Kursupplägg enligt Transportsstyrelsens krav
1. Genomförd teorikurs. Teorikurs bokas online via www.nordiac.se
2. Genomförd praktisk körning. (teorikurs är ett krav innan körning). Körning bokas online i samband med teoribokning.
3. Efter teori & körning genomförs skoterprov. Prov kan inte genomföras innan teori och körning. Provkrav minst 16år. 


OBS! Skoterkörning måste alltid ske med snöskoter på snö! Skoterkurs med fyrhjuling är EJ tillåten efter 2009 då det även blev två olika separata förarbevis för snöskoter samt terränghjuling. Idag krävs alltså två separata utbildningar en utbildning för snöskoter som körs på snö med skoter samt en utbildning för terränghjuling som körs med terränghjuling.

 

Onlinebokning av skoterteori på önskad kursort
Skoterteori sker i av Nordiac anordnade lokaler på kursorten du väljer. Finns inte kursplats och teorilokal online uppdateras hemsidan löpande med nya kursdatum. Teori kan med fördel ske innan snön kommer på datum du själv bokar online. Löpande presenteras nya kursdatum samt kursplatser på hemsidan samt Nordiac facebooksida och instagram. Håll därför koll på om nya kurser finns på önskad kursort. Maila gärna ditt intresse till önskad utbildning samt kursort via kontaktformuläret.

 

Skoterkörning bokas online
Bokningsbara uppkörningsdatum meddelas alltid via hemsidan med onlinebokning. Logga in på din användare och boka körtiden efter platstillgång. Körtider varierar beroende på kursdatum och antalet anmälda deltagare. 
Upplägg: Körning samt praktisk utbildning tar 3-4tim + ca 1 timme för provexamination. Sker körtillfälle dagtid sker körning och examination förmiddag eller eftermiddag. OBS! Tider som gäller presenteras alltid online på respektive kursdatum.

 

KÖRNING Reservation - Håll koll på din mail
OBS! Finns inte snö på kursorten flyttas kördatum och tid fram till senare datum när snö finns. Kan man inte de datum som vi föreslår erbjuds man att vänta på kommande senare uppkörningsdatum vi erbjuder. Därefter bokar elev om sig med körning på annat datum där skoterkörning kan genomföras på snö.

Reservation: Då det finns ett begränsat antal platser varje körtillfälle så försöker vi alltid se till att de som går och anmäler sig först har förtur på uppkörning då snö finns för körning. Är körgruppen fullsatt så erbjuds ett extra körtillfälle. Eventuella kördatum, framflyttad eller inställd kurs samt förändringar för körning eller teoriprov meddelas via mail samt på hemsidan. Elev kontaktas då med förfrågan via mail om kördatum och körtid. Håll därför koll på er mail samt ange rätt mail vid bokningen.

 

Skoterprov bokas online

Sker direkt efter genomförd körning eller på separat provdatum och provtid på kursorten. Provtid meddelas online på respektive kursdatum och kursort. Provexamination sker via genkänd provförättare på fasta provtider. Provet består av 35 frågor och tar ca 30-45min att genomföra. Provet består av flersvarsalternativ A, B, C där varje fråga endast har ett korrekt svar. För att genomföra skoterprov måste man vara minst 16år. Man kan dock genomföra teorikurs och körning innan man är 16år. Efter genomförd teori samt körning och godkänt skoterprov är man behörig att köra snöskoter.

 

Snö krävs för skoterkörning

Så snart det finns snö på kursorten finns kördatum bokningsbara. Om snöläget är tillräckligt avgör Nordiac för respektive kursort och kursplats. På vissa kursorter sker även körning på konstsnö i samarbete med skidanläggningar vilket möjliggör körning om det inte kommer natursnö. 

 

Deltagarantal för kursstart

Minikrav 8 elever för start av Nordiac utbildning. Så länge kurser ligger online finns kursplatser bokningsbara. Vid mindre än 8 bokade elever flyttas kurs fram till nytt kommande kursdatum. Framflyttad eller ombokad kurs meddelas online eller via mail. 

Orderbekräftelse & Betalning

Orderbekräftelse:
Viktigt: Om du erhållit din orderbekräftelse är du 50% inbokad på kursen. Vid framflyttad, ändrad eller inställd kurs meddelas detta alltid via mail. Oftast går inte fakturan ut före kursen är till 100% bekräftad eller då det är minst 4-8 deltagare anmälda. Kommer kursen att bli av även om deltagarantalet är mindre än 4-8 personer kan faktura PDF mailas ut innan kursstart med 10 dagars betalning. Maila vid frågor gällande er faktura, ange ordernr och elevnamn enligt order vid frågor eller ombokning.

OBS! Den mailadress kunden anger vid bokningen är endast den som faktura och kursinfo kan skickas till, skriv därför korrekt.
Det är den mailadress in anger som vi kan kontakta er på, samt ange rätt mail till både elev och eventuell fakturamottagare om det är olika personer. Kom ihåg att vårt system inte vet vem som bokar eller betalar, därför måste ni ange detta korrekt vid bokningen.
 

Betalning via Klarna eller Faktura
Vid bokning bekräftas att datum och din kurs kommer att debiteras med betalning via Klarna eller senast inom 10 dagar via faktura. 
När betalning är genomförd är du fullständigt 100% inbokad på utbildning. Vid avbokning senare än 30 dagar innan kurs återbetalas 90% av kurspriset. Kurs kan framflyttas och bokas om utan kostnad om ombokning sker till nytt senare kursdatum. Sker inte avbokning eller ombokning återbetalas inte bokade ordrar. >Läs mer i villkoren vid bokning.

Faktura PDF via Nordiac system Fortnox skickas alltid via mail i samband med bokning om du inte betalar direkt via Klarna.
Du är anmäld om du erhållit din bokningsbekräftelse via mail samt betalat fullständig kursavgift.
OBS! Den mailadress ni anger vid bokningen är endast den som faktura och kursinfo kommer att skickas till, skriv därför korrekt.
OBS! Om du inte anmäler dig själv ska du ange elevens uppgifter samt betalarens uppgifter separat.
 

Orderbekräftelse:
Efter din genomförda onlinebokning på önskad kursort och önskat kursdatum erhåller du en orderbekräftelse till din mail. Innan kursen erhålls INTE mer information än din orderbekräftelse. Kursinformationen på hemsidan gäller alltid därefter mailas eventuella ändringar eller ombokningar av kursupplägg.


Fakturabetalning:
Ange ditt fakturanummer i meddelanderutan vid inbetalning. 

I de fall du INTE erhåller faktura direkt vid bokning betyder det INTE att du är helt avbokad. Det är bara Nordiac bokningssystem som väntar med att skicka ut fakturan. Faktura skickas när det är tillräckligt antal deltagare minst 4-8 elever på kursen, eller efter att du är godkänd på kursen. Är det få elever och kursen blir av trots mindre än 4-8 elever sker fakturautskick så snart kursen är inbokad. Om kursen skulle bli ombokad eller framflyttad är det alltid lättare att förenkla för Er som kunder om kursen av någon anledning ställs in eller ombokas. Ombokar eller avbokar utbildaren kursen återbetalas hela kursavgiften.
Se även i FAQ Ombokning av kursdatum.

Vanliga frågor och svar FAQ

FAQ Vanliga frågor och svar
FAQ finns på varje utbildningsdatum och kursort med information om kursen samt svar på ytterligare frågor!
Frågor om allt från lagkrav, hur körning och prov går till samt information om onlineteori eller teoriföreläsning. 
 

Endast onlinbokning - Endast en bokning per elev
Minikrav 8 elever för start av utbildning. Varje deltagare måste göra sin egen användare och sin egen onlinebokning. 
Efter bokning erhålls en bokningsbekräftelse via mail. Om inte annat meddelas gäller bokningen och kursen genomförs.


Håll koll på er mail
Reservation: Då det finns ett begränsat antal platser varje körtillfälle så försöker vi alltid se till att de som anmäler sig först har förtur på uppkörning då snö finns. Eventuella kördatum, framflyttad eller inställd kurs samt förändringar för körning eller teoriprov meddelas via mail eller på hemsidan. Elev kontaktas då med förfrågan via mail om ny kurs samt kördatum. Håll därför koll på er mail samt ange rätt mail vid onlinebokningen.


KARTA - Hitta Nordiac utbildningsplatser
Googlekarta var utbildningens teoriplats eller körplats sker på respektive kursort finns i högra hörnet på denna sida.
Obs! Det kan vara olika teoriplats samt plats för praktisk körning. Kolla noga för din genomförda bokning!
 

Snabbfakta Nordiac intensivkurs snöskoter
*Förarbevis med teorikurs online, körning på Nordiac körorter, skoterlån, hjälmlån, kurslitteratur, examination ingår.
*Onlinebokning intensivkurser på fasta kursdatum samt kursorter.
*Ändringar eller tillägg gällande kurs mailas till kursdeltagare.
*Skoterfrågor och litteratur erhålls/ingår på kursen och ingår i kursavgiften.
*Du får köra direkt efter godkänd kurs samt godkänd teoriexamination, sker fysiskt på bokat datum/ort (leg/pass medtas).
*Hitta Nordiac: Googlekarta (kartknapp) finns under respektive kursdatum för att hitta teori, körplats, provlokal. 
*Nordiac snöskotrar används under körningen och skoterlån ingår alltid i kurspriset om inte annat framgår.
*Examination av skoterprovet som sker vid kursavslut direkt efter praktisk körning eller annat separat angivet provdatum.
*Tillkommer: Tillverkningen av förarbeviset på Transportstyrelsen (TS) 250kr. Betalas till TS då man ansöker om förarbeviset.
*Tillägg i kurstid sker vid behov under teori samt vid körning och examination vid maximalt antal kursdeltagare. 
*Utbildning kan vid sjukdom eller annat giltigt förhinder ske vid senare tillfälle som inbokas på våra kommande kursdatum.
*Teoriexamination och omprov som sker på provtillfällen, annat separat bokat tillfälle mot provkostnad.
 

Varmt välkommen på Nordiac skoterutbildning!

Facebook & Instagram

Följ Nordiac och var uppdaterad
Följ Nordiac på Facebook och Instagram samt hemsidan och var uppdaterad om kurser, snöläget, skoterevent och skoterresor samt erbjudanden på olika kursorter! Välkommen!

Ombokning av kursdatum

Deltagarantal för kursstart
Minikrav 8 elever för start av Nordiac utbildning. Så länge kurser ligger online finns kursplatser bokningsbara. Vid mindre än 8 bokade elever flyttas kurs fram till nytt kommande kursdatum. Framflyttad eller ombokad kurs meddelas online eller via mail. 

 

Ombokning av kursdatum
Vid färre deltagare än 8 elever på ett bokat kursdatum framflyttas din kursplats automatiskt till nästa kommande kursdatum på kursorten. Kommande kursdatum på hemsidan gäller som turordning. Det nya datumets kurstider gäller. Kursorten är i första hand samma som du bokade första gången, vill du byta kursort eller datum meddelar du detta via mail till oss, därefter ändras din bokning. 

Du behöver alltså inte göra något mer än att bekräfta vårt mail om kursen av någon anledning framflyttas, utan vi meddelar dig via mail att kursen är framflyttad så snart som möjligt detta sker. Om kursen av någon anledning ställs in eller framflyttas eller att du inte kan delta får man i första hand välja ett nytt valfritt kursdatum. Kan du av någon anledning inte delta på nya kursen eller någon annan kurs återbetalas eventuell inbetald kursavgift till det konto du meddelar oss via mail. Sker ej avbokning av kursplats senare än 30 dagar innan kursstart eller att man ej kommer på kursen och inte avbokat återbetalas ej bokad order. I första hand väljer man alltså ett nytt kursdatum, detta då man annars bokar upp en kursplats och körplats för annan deltagare som kunnat boka din bokade kursplats. Vid ändring eller ombokning så hjälper vi dig på bästa sätt så snart som möjligt.

Hitta till Nordiac utbildning

Hitta till Nordiac utbildningsplatser

Googlekarta till utbildning: Se klickbar "knapp" för teori och körplats och prov under aktuellt kursdatum.
Nordiac teoriplats och körplatser se respektive kursort samt kursdatum.
Vägbeskrivning till kursplatser se respektive kursdatum genom din android/iphone. 
Använd gärna Googlekartan eller Eniros sökfunktion för att hitta från din plats fram till kursplatsen.

OBS! Tänk på att kartfunktionernas vägval inte alltid är de som är det bästa vägvalet!
Hur sökmotorer uppdaterar adresser och vägval är utom vår kontroll, därför se info aktuellt kursdatum.

Vid körning: Samling på körplats ombytt och klar på angiven tid. OBS! Alltid egen transport till och från plats för körning/utbildning. Kolla på eniro/google karta samt på hemsidan för korrekt info om din bokade utbildning. 

Hur kontaktar jag Nordiac?

Vänligen! Ändringar gällande kursen sker via mail, eventuella frågor och svar sker i första hand via mail.

VIKTIGT!
Om du kontaktar oss ange vem som frågan gäller namn, kursdatum, ort, personnummer, tel nummer
 samt ditt ärende. Det är annars svårt för oss att hantera dina frågor. Vi reserverar oss för vissa felskrivningar. Tack och varmt välkommen! 


^ Upp ^