Körning Skoter


Körning på Nordiac körplatser
Genomför onlineteori hemifrån eller boka en teorikurs på våra kursorter, därefter bokas kördatum och prov på Nordiac kursorter. 
Körning bokas online och sker på konstsnö på skidanläggningar eller på natursnö vid Nordiac körorter och körplatser.
Kursdatum styrs av tillgänglighet och snöförhållande på körplatsen. Nordiac uppdaterar regelbundet aktuell snöstatus.
Datum online är preliminära och blir av under förutsättning att körning kan genomföras på körorten.OBS! När snö finns och tillträde till körning kan ske kallas elev till körningen. Teori samt körning och skoterprov på olika kursorter bokas efter tillgänglighet.
Nordiac reserverar sig att flytta fram kurs till senare kursdatum om snö saknas för körning eller få anmälda elever.
 

Körning genomförs på utsatta kördatum och körtider som bokas online. 'Lagkrav är att körning inte får ske innan teori är genomförd.
Körning/praktik med snöskoter 3-4tim sker oftast i 1 eller 2 olika körgrupper med start enligt genomförd bokning online. Legitimation eller giltigt pass medtas alltid hela utbildningen. Elev tar sig på egen hand till körning samt till provlokalen för examination. Ofta är de nära varandra. Läs noga och titta på kartlänken på hemsidan under kördatumet för att hitta körplats och provplats. Läs mer om utbildningskraven under respektive kursdatum/kursort FAQ - Vanliga frågor och svar.
 

Transportstyrelsens lagkrav
Onlineteori på distans eller föreläsning på kursorten båda lärarledda enligt Transportstyrelsens lagkrav.
OBS! Enligt lagkrav är hela kursen obligatorisk där teori och körning måste genomföras hos samma utbildare.
Förarbevis får enligt lagen endast genomföras med snöskoter på snö och körning får EJ genomföras med terränghjuling.
Lagkrav minst 15år och 9mån för att genomföra teori & körning och minst 16år fyllda för att genomföra teoriprov.
Teoriprovet får ENDAST ske efter genomförd körning på datum som bokas online.
 

Vi har skapat en onlinebokning till dig av alla kursdelar!
Klicka här för att boka!

 


^ Upp ^