Motorsåg AB


Nordiac utbildar Motorsåg A samt B enligt Säker Skog samt AFS 2012:1.
 

Motorsåg klass AB (Kombinationskurs)
Motorsåg A kurs: (motorkedjesåg, skyddsutrustning, kapning i skogsbruk). A kurs uppfyller även sågning vid byggverksamhet.
Motorsåg B kurs: (kapning, trädfällning, kvistning). Uppfyller krav skogsbruk för privatpersoner och företag som jobbar på annans mark.
Utbildning enligt AFS 2012:1. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete med motorkedjesåg.
Uppfyller krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AFS 2012:1.
Kurslängd: 2-3 dagar. Förkunskap: Krävs Ej. Kurspris: Grundpris mot offert beroende på deltagarantal och avtalspriser!


^ Upp ^