TEXT_NO_FAQS

Terränghjuling - Grundkurser

  • Umeå 


Ring för prisuppgiftRing för prisuppgift

Terränghjuling - Yrkesbevis Grundkurser!
 

Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -A Kurs
Grundutbildning enligt AFS 2006:4. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete i plan terräng.
Uppfylla krav på dokumenterad teori och praktikutbildning enligt AML §16. Förkunskap: Krävs Ej.
 

Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -B Kurs.
Fördjupad utbildning enligt AFS 2006:4. Undvika ohälsa och olycksfall för arbete i lutande terräng.
Avancerad körning, risker vid körning med last, vältrisker, rätt körteknik, brant terräng.
Uppfylla A-Kraven samt berörda delar enligt AML 3Kap 3-4§. AFS 2006:4 §14-16.
Förkunskap: Nordiac Yrkesbevis Terränghjuling -A Kurs.
 

Tillval förarbevis snöskoter: 
Komplett utbildning Yrkesbevis Terränghjuling AB kan kompletteras med förarbevis för terränghjuling.
OBS! Yrkeskurser samt förarbeviskurser sker alltid som två separata grundutbildningar.
Efter godkända kurser kan möjlighet ges att ansöka om ett förarbevis terränghjuling hos Transportstyrelsen.
 

Fördjupningskurs Terränghjuling C-Kurs.
Sker efter särskilda behov och specifika arbetsuppgifter.
 

Välkommen att kontakta oss om ert företag eller myndighet önskar utbildning!

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på Google+ Skicka till kompisNordiac.se utbildningar för terrängkörning
Kompletta utbildningar för körning med terränghjuling eller snöskoter på barmark eller snö. Kurser för arbetstagare och företag samt privatpersoner. Praktisk träning och förarutbildning i terräng med inriktning mot specifika verksamheter och specifika behov.


Terränghjulingsutbildning - Allmän information om terränghjulingsutbildningar. 
Utbildning för arbetstagare eller fritidsanvändare! Nordiac intensivutbildningar erbjuder praktisk och teoretisk utbildning enligt gällande föreskrifter. Dels för arbetstagare för arbete samt förarbevis för fritidsanvändare. 
 

Terränghjuling utbildningsbevis enligt (AML) Arbetsmiljölagen.  Enligt arbetsmiljölagen krävs att arbetstagaren har utbildning för att framföra terränghjuling under tjänsteutövning och behöver då särskilt utbildningsbevis. Nordiac erbjuder komplett utbildning samt godkänd övningsplats och godkänt utbildningsområde som uppfyller kraven för användande av terränghjuling/fyrhjuling/sexhjuling.  


Utbildning enligt lag: Nordiac erbjuder som godkänd utbildare flera kompletta utbildningspaket för terränghjuling! För att förenkla behörigheter för terränghjuling har vi delat in dem i olika nivåer med Nivå A som grundkurs och Nivå B vidareutbildning enligt Arbetsmiljölagen som ger ett utbildningsbevis så kallat yrkesbevis.   


Ytterligare nivåer terränghjuling
Därefter erbjuds även nivå C Arbetsanpassad körning med Terränghjuling och även nivå D Hjälp i terräng med Terränghjuling. Ytterligare utbildning vid behov. Repetitionsutbildning sker på önskad kursnivå efter behov, lämpligen efter 5år.  


Efter godkänd AB kurs utfärdas även ett UTBILDNINGSBEVIS/YRKESBEVIS som styrker att deltagare har en UTBILDNING FÖR ARBETE med terränghjuling. Tryggt för arbetsgivaren och bra för den som är småföretagare och marknadsför tjänster till kommuner och entreprenörer. OBS! Utbildningsbeviset är inget giltigt förarbevis. 
 

Genomförande av terränghjulingskurs
Praktiska delen för terränghjuling tillämpas i första hand på barmark med en maskin per kursdeltagare. Du kör terränghjuling på Nordiac godkänd utbildningsbana för att genomföra den praktiska delen av utbildningen. För att erhålla utbildningsbevis krävs alltid godkänt teoriprov som genomförs under utbildningen.


Tillval Förarbevis Terränghjuling: 
Komplett utbildning Yrkesbevis Terränghjuling AB kan kompletteras med förarbevis för Terränghjuling.
OBS! Yrkeskurser samt förarbeviskurser sker alltid som två separata grundutbildningar.
Efter godkända kurser kan möjlighet ges att ansöka om ett förarbevis Terränghjuling hos Transportstyrelsen.


Fördjupningskurs Terränghjuling C-Kurs.
Sker efter särskilda behov och specifika arbetsuppgifter.


Välkommen att kontakta oss om ert företag eller myndighet önskar utbildning!

 ^ Upp ^